نقش رادیو سلامت در اطلاع رسانی صحیح در مورد مسائل جنسی


دکتر محمدرضا صفری نژاد در یادداشتی مینویسد:

تجربه نشان داده است کشوری می تواند به تعالی و پیشرفت دست یابد که از نیروی انسانی سالم و کارآمد برخوردار باشد و این مهم محقق نخواهد شد مگر با ارتقاء سطح بهداشت جسمی و روانی در جامعه که این خود یک وظیفه مهم و خطیری را بردوش دولت می گذارد. جامعه از مجموعة خانواده و خانواده از مجموعة افراد تشکیل می شوند. سلامت جامعه و خانواده در گرو سلامت جسمی و روانی تک تک آحاد آن جامعه می باشد. هر کشوری که نیازمند ترقی و پیشرفت و خواهان رقابت در زمینه های مختلف با سایر کشورها است، باید در این راستا سلامتی جسمی و روانی را به عنوان دو رکن تأثیرگذار در برنامه های کلان بهداشتی، فرهنگی،‌ اجتماعی و سیاسی خود نمود بیشتری دهد. امروزه افراد سودجو اکثراً در قالب کارتلها از طریق شبکه های ماهواره‌ای، اینترنت و رسانه های مکتوب، جسم و روان انسانها را مورد هجوم خود قرار داده‌اند. برنامه‌های تلویزیونی که در نقاط مختلف دنیا تولید می‌شوند، به آسانی از طریق شبکه‌های بسیار متنوع و فراگیر در دسترس مخاطبان قرار می‌گیرند. برای این برنامه‌ها، مخاطبان آن و اهدافی که دنبال می‌کنند، نمی‌توان حد و مرز مشخصی قائل شد. مخاطب، با دنیایی از تصاویر بدیع، دیدگاه‌های متنوع، مطالب و خوراک فکری نو مواجه می‌شود؛ جریانی که او را فرا می‌گیرد، چون سیل بنیان‌کنی وی، خانوادة وی و جامعة وی را با خود می‌برد. هیچ عصری مانند عصر ما در معرض خطر انحلال کانون خانوادگی و عوارض سوء ناشی از آن قرار نداشته است، و در هیچ عصری مانند این عصر عملاً بشر دچار این خطر و آثار سوء ناشی از آن نبوده است. در این پدیدة ارتباطی، می‌توان همزمانی عرضة ارزشها و ضد ارزش‌ها را مشاهده نمود. یکی از سیاست‌های کارتل‌های رسانه‌ای؛ تحت تأثیر قرار دادن جوامع است که در جهت تخریب حوزة فرهنگ جوامع مستعد حرکت می‌کنند. آمارها نشان می دهند که سال به سال بر عدد طلاقها افزوده میشود و خطر از هم پاشیدن بر بسیاری از کانون های خانوادگی سایه افکنده است. آمارها نشان می دهند که روز به روز از تعداد مبتلایان به ایدز در کشورهای اروپائی و آمریکائی کاسته می شود، ولی موارد جدید ایدز در کشورهای آفریقائی و آسیائی با شیب تندی در حال افزایش است.

اطلاع رسانی در زمینة مسائل جنسی و روابط زناشوئی باید از طریق مجاری اصولی و توسط متخصصین امر و به صورت صحیح انجام شود، ‌چرا که به خاطر ماهیت آن و  اثر آن بر سلامتی مردم، ‌اطلاع رسانی باید با احتیاط کامل و از طریق مراکز تخصصی آن صورت بگیرد. قسمت عمدة اطلاع رسانی وظیفة اصحاب رسانه است. بحث تاثیر رسانه و ارتباطات در توسعه و تعالی در اواسط دهه 1960 مطرح شد و متخصصان علوم ارتباطات بحث ارتباطات توسعه را مطرح کرده و امروز فراتر از آن بحث ارتباطات پشتیبان توسعه را مطرح می کنند و جوامع پیشرفته و توسعه یافته بخش مهمی از موفقیتها و پیشرفتهای خود را مدیون نقش برجسته رسانه‌ها و ارتباطات می باشند. 

 برای دیدن کامل این مطلب اینجا را کلیک کنید.

 

 

 

/ 0 نظر / 79 بازدید